STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ „Życie o większym znaczeniu”

ul. Plac Wolności 12, 91-416 Łódź
nr rachunku PL 68 1140 2017 0000 4302 1308 3610
NIP: 5472146363 REGON: 243256085
KRS: 0000460994